Wat is bewindvoering?

Wanneer iemand (tijdelijk) niet in staat is om zijn of haar financiële zaken zelfstandig te regelen, dan kan een bewindvoerder deze taken op zich nemen. Voordat dit mogelijk is, moet eerst de kantonrechter uitspraak doen of je in aanmerking komt voor bewindvoering (Dit wordt per situatie beoordeeld). Als je in aanmerking komt voor bewindvoering, zal de kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Je kan onder bewind worden gesteld als je een beperking hebt, maar ook personen die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen kunnen onder bewind worden gesteld. Het is ook mogelijk dat een familielid of kennis benoemt wordt tot bewindvoerder. Echter, door de vele (juridische) regels doet men er vaak verstandig aan de taken door een professionele beschermingsbewindvoerder te laten regelen. Een professionele beschermingsbewindvoerder heeft namelijk de nodige kennis en ervaring in huis om jou de juiste hulp te kunnen bieden, zodat jij zorgeloos de draad weer kunt oppakken. Wacht dus niet langer met ongeopende brieven en kom in contact met een professionele bewindvoerder.

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

Er zijn verschillende partijen die beschermingsbewind kunnen aanvragen. Hieronder leest u welke partijen of personen de aanvraag kunnen indienen:

 • Uwzelf
 • Uw partner (echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel)
 • Familieleden tot de vierde graad (dit zijn de ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten)
 • Uw mentor of curator

Daarnaast moet diegene voor wie beschermingsbewind wordt aangevraagd meerderjarig zijn.

De door u gekozen bewindvoerder zal alle belangrijke documenten verzamelen en namens u het verzoekschrift indienen bij de rechtbank. U hoeft daarna niks meer te doen.

Let op; Een bewindvoerder kan pas starten met het uitvoeren van de werkzaamheden zodra de kantonrechter het beschermingsbewind heeft uitgesproken.

Wat is curatele?

Als u niet uw financiën en persoonlijke belangen zelf niet meer kunt behartigen, is ondercuratelestelling een juiste keuze.

Wie komt er in aanmerking voor ondercuratelestelling?

Mensen met een psychiatrische aandoening kunnen in aanmerking komen voor ondercuratelestelling, maar de wet noemt ook gewoonte van drank-of drugsmisbruik als reden.

Curatele is een zeer ingrijpende maatregel. De betrokkene verliest namelijk zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag geen enkele zelfstandige rechtshandeling meer verrichten. Denk hierbij aan het afsluiten van een abonnement of het kopen van een woning. De curatele maatregel wordt alleen uitgesproken als een persoon tegen zichzelf in bescherming genomen dient te worden. Dit zijn personen die vanwege een verstandelijke beperking of ernstige verslavingsproblemen problematische schulden hebben of maken of onverantwoorde financiën uitgaven doet en dit ook zal blijven doen na de instelling van beschermingsbewind.

Beschermingsbewind is dus een lichtere maatregel dan ondercuratelestelling. Als u onder bewind staat, blijft het mogelijk om zelf aankopen te doen en rechtshandelingen te verrichten. Een bewindvoerder kan deze taken niet terugdraaien en zal uiteindelijk deze ontstane vorderingen moeten voldoen. Bij ondercuratelestelling is dit anders en kan de curator een contract ongedaan maken en het geld terugvorderen. Om voor ondercuratelestelling in aanmerking te komen moet er een aanvraag worden gedaan bij de kantonrechter welke onderbouwd dient te worden met medische verklaringen van artsen. Als de kantonrechter hierover een besluit neemt, ontvangt de curator en u hier bericht van en wordt het besluit gepubliceerd.

Wat is budgetbeheer?

Er zijn vele redenen te bedenken waarom budgetbeheer een juiste oplossing kan zijn voor u. Een van de meest voorkomende reden is wanneer u zelf niet uw financiën kunt beheren, maar ook wanneer u bijvoorbeeld ziek bent, geen overzicht meer heeft in de administratie, een beperking heeft of tijdelijk in het buitenland woont, kan budgetbeheer een juiste keuze voor u zijn.

Wie kan u helpen bij budgetbeheer?

Uw administratie is privé. Daarom wilt u natuurlijk uw administratie laten beheren door een ervaren en professionele persoon of partij. Iemand die u hier goed bij kan helpen en verstand van zaken heeft is een professionele bewindvoerder. Na een (telefonische) intakegesprek wordt uw situatie in kaart wordt gebracht en krijgt u een aanbod op maat. Als u hier een goed gevoel bij heeft, kunt u ervoor kiezen om uw administratie te laten beheren. In de meeste gevallen krijgt u een budgetcoach toegewezen die een budgetplan voor u gaat opstellen en die u de loop van het plan gaat begeleiden. Een van de belangrijkste voorwaarde om budgetbeheer te krijgen is wel dat je geen problematische schulden mag hebben of financiële verplichtingen aangaan die het budgetplan kunnen belemmeren.

Wat kan een budgetbeheerder voor mij betekenen?

Een budgetbeheerder kan veel financiële zaken voor uw regelen en beheren. Vaak biedt een budgetbeheerder ook verschillende pakketten aan die voldoen aan uw wensen en behoefte. U kunt hierbij denken aan o.a.:

 • Het opstellen van een budgetplan
 • Het openen van een beheerrekening op uw naam bij uw of andere bank
 • Inkomsten komen binnen op de nieuwe rekening waarmee de vaste laten mee worden betaald
 • Het treffen van kleine betalingsregelingen
 • Het aanvragen van een uitkering, toeslag of voorziening.
 • Het indienen van verschillende declaraties en kwijtscheldingen.
 • Het verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte
 • Het is vaak mogelijk om post te laten doorsturen naar het kantoor van uw budgetbeheerder
 • U krijgt maandelijks een bankafschrift waar u uw bij en afschrijvingen op kunt terugvinden. De meeste bewindvoerders bieden ook een softwarepakket aan, zodat u 24/7 inzage heeft in uw dossier.
 • Nadat de vaste lasten zijn betaald en eventuele reserveringen zijn gedaan wordt het restant overgemaakt op uw rekening.

Is dit wat bij uw situatie past? Neem contact op, wij regelen de rest.

Wat is mentorschap?

De meeste volwassen mensen kunnen gelukkig goed voor zichzelf zorgen. In sommige gevallen is dit niet vanzelfsprekend. Denk hierbij aan mensen die met een psychische stoornis, verslaving verstandelijke beperking of dementie. Als familieleden, arts(en) of anderen een sterk vermoeden hebben dat iemand niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, dan is mentorschap een juiste keuzen. Een mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, de beslissingen. Deze beslissingen zijn nodig om de betrokkene te beschermen tegen zichzelf of anderen die hier misbruik van kunnen maken. De beslissingen kunnen verschillend zijn van aard, denk hierbij aan wanneer iemand wel of niet langer zelfstandig kan blijven wonen of moeilijke beslissingen rondom medische behandelingen.

Wie komt er in aanmerking voor ondercuratelestelling?

Een persoon die een mentor heeft, blijft wel handelingsbekwaam. Dat betekent dus dat hij of zij zelf de eigen financiële zaken kan behartigen, zoals het opmaken van een testament. Voorwaarde wel is dat hij/zij kan overzien wat dit betekent. In bepaalde gevallen kan de betrokkene dit niet overzien en is het mogelijk dat er een bewindvoerder wordt aangesteld. Het kan dus zijn dat een bewindvoerder en mentor een en dezelfde persoon is, maar dit is niet verplicht.